skanesport_desktop-panorama-1

FC RosengårdFotbollNyheter

Ur ordförandens perspektiv – Håkan Wifvesson i FC Rosengård

Namn: Håkan Wifvesson
Ålder: 59
Yrke: Koncernchef
Förening: FC Rosengård
Roll: Ordförande

Sammanfatta din historik i föreningen.
– Engagerade mig i LdB FC Malmö och var delaktig i sammanslagningen med FC Rosengård. Brinner för att vinna på och sidan om plan, såväl vinna titlar som att få individer att utvecklas i våra sociala verksamheter.

Hur många medlemmar och lag har ni idag?
– Totalt ca 850 medlemmar och totalt 26 lag.

Hur ser ekonomi ut i er förening idag?
– En ekonomi i balans men vi önskar att sportsliga framgångarna 2022 med ett SM-Guld, seger i Svenska Cupen och avancemang i Champions League gett ett överskott. Tyvärr är det inte så inom damfotbollen ännu. Vi ser samtidigt en positiv trend vad gäller investeringar från våra samarbetspartners, de ökar år från år, så det är väldigt positivt. Har nu precis lämnat 2022 bakom oss som sportsligt sett varit vårt mest framgångsrika år någonsin och även våra sociala verksamheter levererar fina resultat och växer. Så vi ser framemot 2023 med tillförsikt.

Har ni någon generell målsättning inom föreningen?
– Att alltid utvecklas och bli bättre! Fortsätta utvecklas i så väl våra sportsliga som sociala verksamheter. 2022-2023 har vi fokus på psykisk hälsa kopplat till fysisk aktivitet. Här har vi ett väldigt fint samarbete med Tim Bergling Foundation. Tillsammans vill vi ta ett helhetsgrepp i form av utbildningsinsatser, paneldiskussioner och en gemensam kampanj för att belysa frågan. Med gemensamma krafter vill vi göra skillnad för barn och ungas mående där FC Rosengård använder fotbollen som sitt verktyg och Tim Bergling Foundation använder Tims musikaliska arv som sitt. Tim Bergling – även känd som Avicii – var en av vår tids mest hyllade och älskade producenter, artister och låtskrivare. Stiftelsen Tim Bergling Foundation, som grundades av hans föräldrar Klas Bergling och Anki Lidén, arbetar aktivt med olika insatser med målet att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga.

– Tillsammans vill vi öppna upp till samtal och dialog runt dessa frågor. Vi arbetar med att försöka ta bort stigmatiseringen och tabut som ofta finns inom området. Vi har en ungdomsverksamhet med drygt 700 barn, flickor och pojkar, med bakgrund från 70 olika nationaliteter. Genom att ge våra ledare konkreta verktyg och övningar hoppas vi att vi kan göra det lättare för fler att öppna upp och våga prata om de svåra frågorna. Vi startar internt i förening och tar sedan med oss verktygen, metodiken till våra samarbetsföreningar, vårt partnernätverk m.fl. Allt för att på samma sätt lyfta frågorna och skapa inkluderande miljöer där våra barn och unga mår bra. Vi hoppas också att våra medvetandehöjande aktiviteter kring psykisk hälsa ska bidra till att göra det lättare och mer naturligt för människor att be om hjälp i tid när de har problem – att prata med tränare, ledare, vänner, familj eller andra hjälpsamma personer i samhället – istället för att möta dem ensamma. Redan under 2022 utbildade vi över 550 spelare och ledare inom psykiska hälsa, det arbetet kommer nu att fortsätta och intensifieras.

Vilka är de stora inplanerade händelserna för föreningen under kommande säsong?
– Fortsätta vårt arbete med psykisk hälsa och fortsätta leverera resultat i så väl våra sportsliga som sociala verksamheter.

Inom framförallt fotbollen, men även i andra idrotter, bedrivs riktade jämställdhets kampanjer för att få fler kvinnor i styrelser och andra ledande roller. Hur jobbar ni med de frågorna?
– Vi arbetar kontinuerligt med riktade insatser för att få till en mer jämställd idrott. Ledarna och deras ledarskap är en nyckelfråga. Sedan 2008 har vi arbetat med Football for Life i Sydafrika. Här använder vi fotbollen som verktyg för att stärka unga tjejers självkänsla, självförtroende och ställning i samhället. 2020 startade vi upp en svensk version av Football for Life där steg ett har varit att skapa ett ledarskapsprogram som riktar sig till unga kvinnor i åldrarna 15-25 år. Detta är tjejer med ingen eller marginell erfarenhet av fotboll eller annan idrott, men som brinner för jämlikhet och ledarskap.

– Vill nämligen engagera fler unga kvinnor till vårt ledarskapsprogram för att skapa kompetenta och trygga förebilder på planen med strävan att locka fler tjejer till fritidsaktiviteter och en meningsfull fritid. Delaktighet är ett nyckelord, där deltagarnas eget engagemang uppmuntras med workshops och diskussioner. Teori varvas med praktik inom ämnen som pedagogik, konflikthantering, sexuella trakasserier, jämställdhet, och värdegrundsarbete.

 

 

– Grundidén är att jobba med att sänka tröskeln till idrott för barn och unga genom att hitta nya former för fotboll och fysisk aktivitet, och sprida kunskap om hur man kan arbeta för en jämlik idrott. Likaså vill vi sänka trösklarna för att bli en ledare genom att välkomna unga kvinnor med olika bakgrund, åldrar och erfarenhet, och skapa trygga miljöer att verka och växa i. Lyckas vi så kommer det att spilla över på hela Idrottssverige. Utmaningarna är desamma, tillsammans hittar vi metoderna.

– Som en direkt effekt av detta ledarskapsprogram och de ledare vi fått ut från programmet in i vår egen verksamhet har flickfotbollen på Rosengårds IP ökat med häpnadsväckande 300 % sedan 2019 och antalet kvinnliga ledare i vår förening har ökat med 330 %. Detta visar återigen att gör man riktade insatser så skapas förändring! Idag är 65 % av våra ledare och tränare i vår flickverksamhet kvinnor. Vi har en jämställd styrelse, kvinnlig klubbchef, kvinnlig sportchef och kvinnlig huvudtränare.

Vad ser du personligen mest fram emot under 2023? Dels som ordförande i föreningen och dels som privatperson?
– Att vi fortsätter att utvecklas såväl på som sidan om plan. Vi gillar att se spelare utvecklas och vi älskar titlar. Personligen hoppas jag att krig och konflikter tar slut fortast möjligt. Det är många som lider av några makthavares tragiska beslut.

Foto: Bildbyrån

Related Articles

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2