Skip to content

Hantering av personuppgifter

Behandling av personuppgifter – information om Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) kallad GDPR.

Compone Media AB är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter som hanteras i samband med de tjänster som Compone Media AB under varumärket Skånesport.se tillhandahåller våra kunder. Som kund måste du lämna personuppgifter till oss för att vi ska kunna utföra de tjänster du önskar.

För att säkerställa att vår verksamhet i alla delar överensstämmer med GDPR och för att våra kunder ska känna sig trygga och ha kontroll på de personuppgifter de lämnar till oss har vi uppdaterat våra villkor. Vi behandlar personuppgifterna för att kunna leverera artiklar och information i våra olika prenumerationstjänster, för att kommunicera med våra kunder kring marknads och produkterbjudande och för att utföra och administrera tjänster till våra kunder och för att tillvarata kundernas intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål.

Uppgifterna behandlas för att fullgöra det avtal du ingår med oss genom att beställa våra tjänster.
Personuppgifter som hanteras av Compone Media AB gallras löpande och raderas när de inte längre behövs för vår verksamhet och för de ändamål de har insamlats. Om du begär att vi ska radera dina uppgifter kommer uppgifterna att raderas inom fem arbetsdagar från din begäran inkom.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från Compone Media AB som du har lämnat personuppgifter till om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har också rätt att begära att inte få utskick av nyheter, erbjudanden och marknadsinformation från Compone Media AB. Du kan då skicka en begäran till: info(at)skanesport.se eller klicka på de ”avregistrera”-länkar som finns längst ner i alla e-postutskick. Du kan även kontakta oss på denna sida om du har några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling.