Skip to content

Om

Vision:

Vår långsiktiga vision är att vi vill vara idrottsföreningarnas viktigaste samarbetspartner, där samtliga idrottsföreningar i Skåne har en sporttidning att sälja och med ett avgörande stöd från intäkterna därav.

Vår kortsiktiga vision är att projektet Skånesport.se blir en stabil plattform att växa utifrån för att vi skall uppnå vår långsiktiga vision, och därigenom ger det skånska föreningslivet möjlighet att göra skillnad för Skånes ungdomar och idrottsutövare i sina föreningar.

Mission:

Syftet med projektet är att säkerställa föreningslivets roll i samhället, och därigenom se till att fler barn, ungdomar och vuxna möts i den positiva anda som sport och idrott skapar inom föreningslivet.

Genom dessa möten hjälper vi till med att stötta den sociala fostran, integration, glädje och gemenskap som gör skillnad i det svenska samhället samt våra värderingar med människors lika värde i centrum.

Skånesport.se är ett varumärke som ägs av Compone Media AB.