FotbollMalmö FFNyheterOles MFF-blogg

Därför stämmer MFF Sirius i skiljenämnden

Att MFF nu tagit tvisten om Kingsley Sarfos övergång från IK Sirius ända till Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd är logiskt.

Det har klubben hela tiden haft en tydlig linje om. Så här skrev man på hemsidan redan när Tingsrättens dom kom: ”Malmö FF kommer att agera mot både spelaren och hans tidigare klubb för att ta tillvara föreningens ekonomiska intressen.”

I själva brottsmålet är hela den juridiska processen sedan länge avklarad. Hovrätten fastställde Tingsrättens dom på två år och åtta månaders fängelse och tio års utvisning från Sverige och Högsta Domstolen tog som väntat inte upp fallet.

Därmed kan MFF gå vidare mot Sirius och man väljer alltså att göra det i Svenska Fotbollförbundets skiljenämnd.

Att det sker där och inte i domstol beror helt enkelt på att idrotten – inte minst fotbollen – vill att tvister ska hållas inom familjen. Plus att man vill ha korta handläggningstider. Därför går föreningarna i FIFA, UEFA och SvFF till de instanser man själva byggt upp för att avgöra tvister. I och med medlemskapet i SvFF har man i praktiken förbundit sig att gå till SvFF istället för allmän domstol om man vill stämma en annan medlemsklubb.

Att det överhuvudtaget sker visar också en annan sak. Att MFF och Sirius inte har kunnat komma överens om att själva lösa konflikten. SvFF:s instruktioner är nämligen mycket tydliga: ”Ett skiljeförfarande bör därför tillgripas endast när alla andra möjligheter till lösning framstår som uteslutna.”

Vad händer nu?

Framförallt gäller det att inse att risken är överhängande att informationen både under och efter avgörandet i princip kommer att bli lika med noll.

Skiljeförfarandet är inte offentligt!

Parterna behöver inte berätta.

Dessutom finns det en sekretess inlagd i processen (paragraf 14 i Reglementet för SvFF:s skiljenämnd): ”Skiljemännen. sekreteraren, samordningssekretariatet enligt paragraf 15 och den som annars biträtt skiljenämnden, får inte obehörigen röja innehållet i skiljenämndens avgörande eller vad som i övrigt förekommit under förfarandet”.

Dessutom är det inte säkert att det blir en dom. Parterna kan fortfarande förlikas.

En sak är i alla fall säker. Det kommer att gå snabbt.

I reglementet framgår nämligen klart och tydligt att dom ska meddelas senast tre månader efter det att anmälan inkom till SvFF. Och så lång tid ska det bara ta i undantagsfall.

Därför begriper jag faktiskt ingenting när Sirius ordförande Ove Sjöblom säger till Upsala Nya Tidning att processen troligen kommer att pågå fram till hösten. Det kan den inte.

Ole Törner

 

Relaterade artiklar

Back to top button
Close