skanesport_desktop-panorama-1

FotbollLunds BKNyheter

”Det kommer att krävas engagemang och uthållighet”

För att få fler kvinnor i ledande positioner inom fotbollen har ”Plus 10 000” sjösatts. I Lunds BK arbetar Anna Egelborg och Anna Iverstam aktivt i just den frågan.

I svensk fotbolls mål-och strategi för 2018-2022 handlar det om att sporten ska vara ”Pådrivande i jämställdhet
och mångfald inom svensk fotboll samt stärka vår ställning som viktig samhällsaktör i dessa frågor”.
Plus 10 000 är ett rikstäckande initiativ för att öka antal kvinnor som ledare och tränare inom fotbollen. Målet
är att rekrytera minst 10 000 fler tjejer och kvinnor inom fotbollen till år 2022, utifrån nuläge skulle detta innebära
tre till fyra ledare per förening. Initiativet ska leda fram till ett långsiktigt, hållbart arbete kring ledarförsörjning.

I Skåne innebär det att 1000 tjejer och kvinnor ska rekryteras som fotbollsledare i olika positioner; på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- och kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper samt andra roller i klubbar och föreningar. Ännu fler ska känna sig välkomna, hemma och berörda i den svenska fotbollsrörelsen och ambitionen är att initiativet ”Plus 10 000” ska bidra till detta.

Anna Egelborg och Anna Iverstam är särskilt aktiva i detta ämne i ambassadörsföreningen Lunds BK.
Vad innebär det rent konkret att vara ambassadörförening till Skånes Fotbollförbund?

– Det känns viktigt och aktuellt att vara engagerade i ett initiativ som Plus 10 000 i Skåne, som fokuserar på att
öka antal tjejer och kvinnor som ledare och tränare inom svensk fotboll. Vi vill vara med och bidra till att göra skillnad och skapa förändring.

I en artikel i Sydsvenskan från februari 2021 intervjuas LBK-tränaren Lina Pettersson som menar att klubbarna
måste ställa frågan och visa intresse för kvinnliga spelare och ledare.

– Det är glädjande att Lunds BK har en uttalad ambition att attrahera fler tjejer och kvinnor till klubben på
olika nivåer och där har vi Annor en viktig roll i form av ambassadörer.

Hur har dialogen varit med Skånes Fotbollförbund i de olika sakfrågorna?
– Dialogen med Maria Holmström på Skånes FF fungerar väldigt bra. Maria är tydlig med vad Skånes FF vill arbeta för och hon bidrar med mycket viktiga och aktuella frågeställningar utifrån målbilden. Vi, Plus 10 000-ambassadörerna, träffas digitalt varje månad och peppar varandra i vårt viktiga arbete i att engagera och behålla fler tjejer och kvinnor inom fotbollen. Vi deltog även i ett rikstäckande digitalt seminarium under våren som var givande.

– Ju mer jämställt det blir mellan män och kvinnor i ledande funktioner desto bättre förutsättningar tror vi det
finns för alla fotbollsintresserade.

Hur ser dagens fördelning ut i Lunds BK när det kommer till andelen kvinnor i olika ledarroller – i olika
positioner; på och utanför planen som tränare, domare, styrelse- och kommittéledamöter, i ordförandepositioner och ledningsgrupper?
– Vi har idag en stor andel män som styrelseledamöter och ledare i klubben och enbart ett fåtal kvinnor – en situation vi inte är nöjda med.
I nämnda artikel i Sydsvenskan säger Susanna Hedenborg, idrottsprofessor vid Malmö Högskola, att forskningvisar att det är svårt för kvinnor att välja något man inte ser som en möjlighet eftersom synen på manligt och kvinnligt ger vid handen att män bättre matchar bilden som tränare.

– Lunds BK är väldigt glada över den nya sponsorn Magnolia Bostad som har svensk tjej- och damfotboll som
tydligt sponsorfokus, vilket bidrar till att lyfta frågan inom klubben. Vår ordförande Håkan Kerrén har även
aktivt gått ut i media och framhållit vikten av större fokus på tjej- och damfotboll.

– Historiskt sett har det varit mansdominerat såväl inom styrelse som bland tränare och domare. Med andra
ord dags för förändring. Därför uppskattar vi initiativet och stödet från Svenska Fotbollförbundet som efterlyser
arbete med mångfalden i klubbutvecklingen.

Vilka reaktioner får ni i de olika sektionerna i klubben?
– Initiativet är relativt nytt i Lunds BK och vårt arbete har så här långt troligtvis inte nått ut i alla sektioner. Det
kommer att krävas engagemang och uthållighet inom klubben för att nå en hållbar förändring.

Många föreningar vittnar om att det är svårt nog att bara få fram ideella ledare och personer som sitter i styrelsen – och att det därför inte spelar någon roll om det är män eller kvinnor. Är det en bild ni känner igen i Lunds BK?
– Att få ihop vardagen är inte helt oproblematiskt för många och som därför drar sig för att åta sig ideella
uppdrag. Det gäller säkert både män och kvinnor. Som en följd av att flick- och damfotbollen växer kommer
förhoppningsvis fler kvinnor att vilja åta sig uppdrag, oavsett om man själv har en bakgrund inom fotboll eller
ej. Det är viktigt och ligger i linje med Skånes FF:s idé om att dubblera antalet kvinnliga tränare och domare i klubbarna för att stärka förebilderna hos tjejerna.

Foto: LBK

Relaterade artiklar

Back to top button

skanesport_desktop-panorama-2

Close